Konkurs Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

6 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Jawtach Wielkich zostały ogłoszone wyniki szkolnego etapu Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, którego koordynatorem był nauczyciel techniki pan Karol Różański.
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym przeznaczony jest dla uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych.
Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym dzieci i młodzieży szkolnej. Uczniowie przystąpili do napisania testu opracowanego przez Policje. W czasie godziny lekcyjnej uczniowie musieli rozwiązać test składający się z 25 pytań dotyczących zasad i przepisów o ruchu pieszych, rowerzystów, znaków drogowych oraz 10 pytań dotyczących pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach.

Klasyfikacja
I MIEJSCE - Roksana Zielińska 
II MIEJSCE – Norbert Nikiel
III MIEJSCE – Kornel Górzewski

Foto Galeria pod adresem - Zdjęcia