innowacja pedagogiczna emilia 2020 2021

Innowacja  została przeprowadzona  w ramach  zajęć pozalekcyjnych – koła przyrodniczego w klasie V, raz w tygodniu. Głównym celem tych zajęć było rozwijanie zainteresowań uczniów różnymi dziedzinami nauk przyrodniczych, oraz zachęcanie i motywowanie uczniów do poznawania przyrody w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy i wytrwały, budzenie wrażliwości na piękno przyrody poprzez aktywne formy samodzielnego dochodzenia do wiedzy.

Foto Galeria pod adresem - Zdjęcia

innowacja pedagogiczna paweł 20 21

            W roku szkolnym 2020/2021 Pan Paweł Włodarski wdrożył oraz przeprowadził w Szkole Podstawowej w Jawtach Wielkich innowacje pedagogiczną pt. „Zostań Programistą”. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowanie. Swoją chęć uczestnictwa w ww. zajęciach wyraziło 11 uczniów z klasy II i III.

            Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w ramach zajęć pozalekcyjnych. Scenariusz spotkań oparty był o ćwiczenia programowania w języku Python za pomocą programu Pixblocks. Dzięki temu, uczniowie mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami programowania, oraz w satysfakcjonujący i wymierny sposób na bieżąco dostrzegać postęp swoich prac.

W związku z tematyką realizowaną podczas zajęć, uczniowie wyrazili chęć udziału w konkursach związanych programowaniem i bezpieczeństwem w sieci. Brali oni udział m.in. w Dniu Bezpiecznego Internetu, ogólnoświatowym tygodniu programowania „CodeWeek” oraz w ogólnopolskim konkursie „Orzeł Informatyczny”, w którym udało się zdobyć wysokie miejsca.

Wśród reprezentantów naszej szkoły znalazło się trzech laureatów ogólnopolskich.

Julia Anzel z klasy II miejsce V

Aleksander Kierepka z klasy III miejsce VI

Michał Góra z klasy VI miejsce VIII.

Foto Galeria pod adresem - Zdjęcia

innowacja pedagogiczna patrycja 20 21

W tym roku szkolnym klasa II realizowała innowację pedagogiczną „Poznaj świat nowych technologii”, która miała na celu zapoznanie z nowymi technologiami, naukę wyszukiwania potrzebnych informacji na stronach internetowych, ale także rozpoznawanie zagrożeń związanych z publikowaniem treści w Internecie. Zajęcia innowacyjne odbywały się w ramach zajęć pozalekcyjnych, raz w tygodniu.

Foto Galeria pod adresem - Zdjęcia