Zachęcamy wszystkich naszych uczniów do korzystania z ćwiczeń i zabaw logopedycznych z podanych niżej stron: