Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich
Jawty Wielkie 6
14-240 Susz

dyrektor: Monika Stopkowska