Innowacja pedagogiczna A.Loska 2021 2022Innowacji pedagogiczna pt. „Moja przygoda z filmem- filmowe piątki”, którą realizowała klasa IV od września do końca maja,miała na celu zachęcenie dzieci do ekspresji twórczej i umożliwienie im odczuwania radości z odbioru sztuki, tworzenia, uświadomienie bogactw środków wyrazu filmowego i pomoc w zabawowym, przyjemnym przyswajaniu trudnych zagadnień aktorsko – filmowych przewidzianych programem szkoły podstawowej.

Na spotkaniach uczniowie integrowali różne form ekspresji twórczej. Łączyli takie dziedziny jak: film, obraz, muzyka, teatrzyk amatorski, poezja i próby literackie dzieci.
Nauczyciel zachęcał uczniów do sięgania po różnorodne środki artystycznego wyrazu, które wypływały z genezy sztuki oraz niebagatelnego wpływu ekspresji twórczej na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny człowieka. Nasze spotkania odbywały się w piątki, bądź ze względów pandemii zdalnie, albo też w szkole podczas zajęć, gdy omawialiśmy nasze lektury (sięgaliśmy wtedy po filmowe/kinowe wersje dzieł).

Uczniowie klasy IV obejrzeli kilka ciekawych pozycji: Akademia Pana Kleksa, Pinokio, Kajko i Kokosz. Szkoła latania, Charlie i Fabryka Czekolady, Fragmenty Pana Tadeusza. Podczas omawiania dodatkowych lektur na języku polskim wykonywali Lapbooki na takich właśnie spotkaniach. Na wycieczce w Toruniu wybrali się do kina na najnowszą komedię rodzinną „Detektyw Bruno”. Często podczas godzin z wychowawcą oglądali filmiki poruszające aktualne, realne problemy nastolatków. Po każdym obejrzanym filmie wymieniali swoje spostrzeżenia oraz uwagi i refleksje. Udział w innowacji dał dzieciom możliwość poszerzania zainteresowań kulturalnych, poszerzania zainteresowań filmem, większego uwrażliwiania na sytuację bohaterów, rozwijania wrażliwości na piękno obrazu oraz dźwięku.

Foto Galeria pod adresem - Zdjęcia

kodowanie na dywanie innowacja monika sadowska 2022Innowacja pedagogiczna pt. „Kodowanie na dywanie” realizowana była od września 2021r. do czerwca  2022 r. Innowacją objęci byli dzieci uczniowie klasy III. Podczas zajęć w ramach innowacji  uczniowie  mieli możliwość pracować na pomocach dydaktycznych wykorzystywanych do kodowania bez użycia komputera. Dzieci nabyły umiejętność odczytywania kodu, układania własnego kodu, układania najkrótszego/najdłuższego kodu (najkrótszej drogi do osiągnięcia celu), układania obrazków z kolorowych kubeczków według koordynatorów, budowanie wież z kolorowych kubeczków różniących się jednym lub kilkoma elementami. Podczas zabaw w kodowanie dzieci rozwijały przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej, a także podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi, analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową.

Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach kodowania, brały w nich aktywny udział. Wykazywały się twórczą postawą, dociekliwością i wytrwałością potrzebną do osiągnięcia celu.  

 Foto Galeria pod adresem - Zdjęcia