290807072 511954487391611 3105144498788923695 nW roku szkolnym 2021-2022 w szkole podstawowej w Jawtach Wielkich prowadzony był grant informatyczny pod patronatem Centrum Mistrzostwa Informatycznego w Łodzi. Celem projektu było podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

W naszej szkole do projektu przystąpiło 10 osób, jednak nie wszystkim udało się zdobyć wymagane do ukończenia grantu umiejętności oraz bardzo wysoką 75 % frekwencję udziału w zajęciach.  Bardzo dziękuję wszystkim chętnym za udział, jednak dziś chciałbym przede wszystkim pogratulować i wyróżnić właśnie tych, którym to trudne zadanie się udało. Uczniowie oprócz doświadczenia i możliwości przeżycia świetnej przygody otrzymują dziś specjalną nagrodę, jaką jest bon o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepach Euro RTV AGD na terenie całej Polski.

Są to uczniowie: Amelia Katan, Aleksander Kierepka, Roksana Smyl, Mirosław Dobrzyński, Maciej Prażmowski, Adrian Ptak, oraz Kinga Paśniewska. Gratulacje!

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów.

Projekt skierowany był do nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych wykazujących predyspozycje do pracy oraz zainteresowania pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą - uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, uczniów szkół średnich w tym liceów ogólnokształcących i techników oraz szkół branżowych I i II stopnia.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewniło uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

Całkowita wartość projektu: 50 239 096,15 zł
Kwota dofinansowania: 49 885 951,15 zł
w tym wartość dofinansowania ze środków UE: 42 218 480,45 zł

www.cmi.pl

Innowacja pedagogiczna A.Loska 2021 2022Innowacji pedagogiczna pt. „Moja przygoda z filmem- filmowe piątki”, którą realizowała klasa IV od września do końca maja,miała na celu zachęcenie dzieci do ekspresji twórczej i umożliwienie im odczuwania radości z odbioru sztuki, tworzenia, uświadomienie bogactw środków wyrazu filmowego i pomoc w zabawowym, przyjemnym przyswajaniu trudnych zagadnień aktorsko – filmowych przewidzianych programem szkoły podstawowej.

Na spotkaniach uczniowie integrowali różne form ekspresji twórczej. Łączyli takie dziedziny jak: film, obraz, muzyka, teatrzyk amatorski, poezja i próby literackie dzieci.
Nauczyciel zachęcał uczniów do sięgania po różnorodne środki artystycznego wyrazu, które wypływały z genezy sztuki oraz niebagatelnego wpływu ekspresji twórczej na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny człowieka. Nasze spotkania odbywały się w piątki, bądź ze względów pandemii zdalnie, albo też w szkole podczas zajęć, gdy omawialiśmy nasze lektury (sięgaliśmy wtedy po filmowe/kinowe wersje dzieł).

Uczniowie klasy IV obejrzeli kilka ciekawych pozycji: Akademia Pana Kleksa, Pinokio, Kajko i Kokosz. Szkoła latania, Charlie i Fabryka Czekolady, Fragmenty Pana Tadeusza. Podczas omawiania dodatkowych lektur na języku polskim wykonywali Lapbooki na takich właśnie spotkaniach. Na wycieczce w Toruniu wybrali się do kina na najnowszą komedię rodzinną „Detektyw Bruno”. Często podczas godzin z wychowawcą oglądali filmiki poruszające aktualne, realne problemy nastolatków. Po każdym obejrzanym filmie wymieniali swoje spostrzeżenia oraz uwagi i refleksje. Udział w innowacji dał dzieciom możliwość poszerzania zainteresowań kulturalnych, poszerzania zainteresowań filmem, większego uwrażliwiania na sytuację bohaterów, rozwijania wrażliwości na piękno obrazu oraz dźwięku.

Foto Galeria pod adresem - Zdjęcia

kodowanie na dywanie innowacja monika sadowska 2022Innowacja pedagogiczna pt. „Kodowanie na dywanie” realizowana była od września 2021r. do czerwca  2022 r. Innowacją objęci byli dzieci uczniowie klasy III. Podczas zajęć w ramach innowacji  uczniowie  mieli możliwość pracować na pomocach dydaktycznych wykorzystywanych do kodowania bez użycia komputera. Dzieci nabyły umiejętność odczytywania kodu, układania własnego kodu, układania najkrótszego/najdłuższego kodu (najkrótszej drogi do osiągnięcia celu), układania obrazków z kolorowych kubeczków według koordynatorów, budowanie wież z kolorowych kubeczków różniących się jednym lub kilkoma elementami. Podczas zabaw w kodowanie dzieci rozwijały przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej, a także podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi, analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową.

Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach kodowania, brały w nich aktywny udział. Wykazywały się twórczą postawą, dociekliwością i wytrwałością potrzebną do osiągnięcia celu.  

 Foto Galeria pod adresem - Zdjęcia