innowacja pedagogiczna j.polski klasa 8 23 22W roku szkolnym 2022/2023 w klasie VIII realizowana była innowacja pedagogiczna pt. „Lekturowe dyskusje”, która odbywała się w ramach obowiązkowych zajęć z języka polskiego.   

Celem innowacji było:

  • zrozumienie treści omawianych lektur szkolnych
  • utrwalanie, usystematyzowanie wiedzy dotyczącej lektur dla klas VII – VIII
  • zachęcanie uczniów do czytania, które rozwija wyobraźnię, doskonali umiejętność wysławiania się, ma wpływ na poprawne tworzenie różnych form wypowiedzi pisemnych
  • rozwijanie zainteresowania lekturą jako źródłem informacji

Uczniowie utrwalali  wiadomości dotyczące lektur, przypisywali  bohaterów do konkretnych motywów literackich, co było wstępem do  rozprawek, z którymi  zmierzyli się w trakcie egzaminu ósmoklasisty.

autor: mgr Jolanta Melnarowicz

Foto Galeria pod adresem - Zdjęcia

innowacja pedagogiczna j.polski klasa 7 23 22W roku szkolnym 2022/2023 w klasie VII realizowana była innowacja pedagogiczna pt. „Lekturownik, czyli lekturowy niezbędnik ucznia”. Odbywała się ona w ramach realizacji lekcji języka polskiego dotyczących omawiania lektur.

Głównym celem innowacji było przede wszystkim:

  • poprawa jakości pracy na lekcjach języka polskiego,
  • swobodne posługiwanie się zdobytymi informacjami,
  • kształtowanie u uczniów postawy kreatywnej,
  • przygotowanie młodzieży do obioru literatury pięknej.

autor: mgr Jolanta Melnarowicz

Foto Galeria pod adresem - Zdjęcia

innowacja pedagogiczna j.polski klasa 5 22 23Innowacja pedagogiczna pt. „ Z książką na kolanach, czyli przygoda z lapbookiem”, którą realizowała klasa V na lekcjach języka polskiego z panią Anną Loska, miała na celu prezentowanie i utrwalanie określonego materiału, sprawdzanie wiadomości i umiejętności oraz kontrolowanie efektywności nauczania. Dzięki pracy nad lapbookiem uczniowie wykazali się kreatywnością, poszukiwali informacje,  nauczyli się je selekcjonować i ciekawie prezentować. W czasie realizacji innowacji uczniowie doskonalili kompetencje polonistyczne i plastyczno-techniczne. Wykazali się także kreatywnością w zapełnieniu przestrzeni swojej „książki na kolanach” starannie wyselekcjonowanymi materiałami, którym nadali ciekawą formę najróżniejszych kieszonek, mini książek, harmonijek czy misternie składanych skrytek. Uczniowie przeczytali następujące lektury, do których wykonali lapbooki: „ Chłopcy z Placu Brobni”, „ Katarynka”, „Sposób na Alcybiadesa”, „Opowieści z Narnii”, „Kamizelka”, „Mitologia”. Zastosowanie w tej innowacji metody projektu, pomagało rozwijać u uczniów przedsiębiorczość i kreatywność oraz umożliwiło stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.

autor: mgr Anna Loska

Foto Galeria pod adresem - Zdjęcia

innowacja pedagogiczna j.angielski 22 23W roku szkolnym 2022/2023 było realizowana w klasie VIII. Głównym założeniem  było stworzenie uczniom naszej szkoły możliwość nauki języka angielskiego na każdej płaszczyźnie ze szczególnym naciskiem na jego najistotniejszy aspekt – umiejętność sprawnego komunikowania się. Rozbudziło to w uczniach chęć zgłębiania wiedzy, ciekawość poznania innych języków, motywację do dalszej edukacji a przede wszystkich pomogło przełamać barierę językową. W trakcie prowadzonych zajęć uczniowie rozwijali zintegrowane umiejętności językowe takie jak: znajomość środków i funkcji językowych, odbioru tekstów pisanych, słuchanych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych. Dodatkowo zajęcia były nastawione na rozwijanie kompetencji komunikacyjnych związanych z sytuacjami z życia codziennego. Zajęcia były prowadzone z wykorzystaniem komputera, telefonów, tablicy multimedialnej i Internetu.

autor: mgr Adrian Prystasz

Foto Galeria pod adresem - Zdjęcia

W roku szkolnym 2022/2023 wdrożyłem oraz przeprowadziłem w Szkole Podstawowej w Jawtach Wielkich innowacje pedagogiczną pt. „Nauka programowania blokowego i tekstowego w środowisku Scratch i Python”. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem. Swoją chęć uczestnictwa w ww. zajęciach wyraziło 6 uczniów z klasy V, VI i VII. 

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w ramach zajęć pozalekcyjnych. Scenariusz spotkań oparłem o ćwiczenia programowania w języku Python za pomocą programu Scratch oraz Mblock. Dla zwięszknia atrakcyjność zajęć wykorzystałem programowalne roboty Mbot, dzięki którym przygotowywany kod można było na bieżąco sprawdzać w praktyce.

Przykładem zadania z jakim musieli się z zmierzyć było zaprogramowanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych robota w taki sposób, by swoją pracą przypominał ambulans. Następnie uczniowie musieli doprowadzić za pomocą kodu karetkę do poszkodowanego, po czym przetransportować go w wyznaczone miejsce. 

Następnym ciekawym zadaniem było przygotowanie „łazika na Marsa”. W tym ćwiczeniu grupa musiała przewidzieć wszystkie potrzebne ruchy i za pomocą prób i błędów określić wymaganą liczbę kroków i obrotów do wykonania misji. Głównym celem było bowiem wybranie się do kratera wulkanicznego i powrót z próbkami do bazy. Problem polegał na tym, że po uruchomieniu programu łazikiem nie można już było sterować a cała misja odbywała się zdalnie.        

W związku z tematyką realizowaną podczas zajęć, uczniowie wyrazili chęć udziału w konkursach związanych z programowaniem i bezpieczeństwem w sieci. Brali oni udział m.in. w Dniu Bezpiecznego Internetu oraz ogólnopolskim konkursie programistycznym „Gigathon”.

Na zakończenie zajęć zostały przeprowadzona ankieta[1]  oraz rozmowy z rodzicami oraz uczniami na temat rezultatów oraz ewentualnej kontynuacji projektu w następnym roku. Po przeanalizowaniu odpowiedzi mogę śmiało stwierdzić, że udało się osiągnąć spodziewane efekty takie jak:

- Rozwój samodzielnego myślenia oraz podejmowania prób kreatywnego działania.

- Zaangażowanie w pracę z technologiami informatycznymi.

- Ukierunkowanie na rozwój technologiczny i świadome wykorzystanie nowych zdobyczy nauki.