palcem po mapieUczniowie klasy III od początku października do końca maja (nawet podczas edukacji zdalnej) realizowali Innowację  pedagogiczną , która pozwalała im  łączyć  poszczególne metody  i  środki  dydaktyczne,  przez  co  rozwijali  twórczą  aktywność    oraz stymulowali wszechstronny rozwój. Poprzez udział w innowacji odkrywali swoje talenty, kształtowali i utrwalali prawidłowe zachowania, umiejętności pracy w

grupie, poznawali atrakcyjne miejsca naszej Ojczyzny, poszerzali własne horyzonty myślowe oraz uzupełniali wiedzę z zakresu poszczególnych edukacji: przyrodniczej,       

polonistycznej, muzycznej, plastycznej, technicznej. Praca uczniów polegała na przede wszystkim na rozwijaniu  zainteresowań  czytelniczych oraz nawiązywaniu nowych znajomości poprzez wymianę pocztówkową i pisanie emaili z innymi szkołami. Uczniowie nie tylko czytali, słuchali legend o pięknych miastach Polski, ale i poznawali zabytki oraz zakątki, których wcześniej nie znali, dzięki czemu wzbogacali swoją wiedzę o otaczającym środowisku i ważnych wydarzeniach naszego kraju. Prace plastyczno-technicze oraz zajęcia kulinarne urozmaicały realizację innowacji i dawały dzieciom mnóstwo satysfakcji. Podczas edukacji zdalnej innowacja była kontynuowana i zrealizowana, czego efektem był Album z Podróży, nawiązanie nowe znajomości oraz fotografie prac plastycznych dzieci.