Informuję, że zgodnie z par. 34 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego(...) - Dz. U. poz. 1911 z późn. zm.  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Susz zostały umieszczone sprawozdania finansowe szkół i przedszkola za n2018 rok.

W związku z tym szkoła (przedszkole) ma obowiązek na stronie BIP umieścić informację o miejscu publikacji sprawozdania finansowego za 2018 rok do 10 maja 2019 roku

Ewa Rapkiewicz