R03 listopada 2022 r. w naszej szkole uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy usłyszeli alarm. Wszyscy, którzy przebywali w tym czasie w budynku szkoły musieli go niezwłocznie opuścić. Po wyprowadzeniu uczniów ze szkoły, nauczyciele musieli sprawdzić ich ilość, a następnie przekazać tą informację dyrektorowi placówki. 

Próbna ewakuacja jest obowiązkowa, a jej zadaniem jest kształtowanie w dzieciach i pracownikach odpowiednich nawyków tak, by w momencie prawdziwego zagrożenia działać szybko i właściwie. Jest to okazja do zweryfikowania istniejących procedur i działających w budynku systemów.

Należy podkreślić, że dzieci pod opieką nauczycieli i pracowników szkoły bez paniki opuściły budynek i szybko zgromadziły się w wyznaczonym miejscu. Tego dnia Pani Dyrektor mogła z czystym sumienie wystawić wszystkim uczniom i pracownikom ocenę bardzo dobrą.

 Foto Galeria pod adresem - Zdjęcia