pracowite pszczołowate 2019

Finał konkursu odbył się 28 maja br.  w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie . W Finale konkursu startowało 11 szkół podstawowych.  Konkurs rozpoczął się w styczniu br. etapem szkolnym, w którym udział wzięło 533 uczniów z 36 szkół, 11 gmin i dwóch województw. Jego uczestnicy o pszczołowatych żyjących w naszym kraju wiedzieli naprawdę wszystko! Potrafili bezbłędnie  rozpoznawać gatunki, znali ich biologię, zagrożenia jakie im grożą oraz metody ich ochrony. Drużynę z każdej szkoły tworzył zespół czterech uczniów. Naszą szkołę reprezentowali :
Igor Wyszkowski
Wiktoria Zakrzewska
Natalia Pomarańska
Roksana Zielińska
Podczas zmagań konkursowych dwóch uczniów z drużyny odpowiadało na pytania konkursowe na sali, zaś pozostała dwójka rozwiązywała zadania ustawione na trasie marszobiegu. Zmagania konkursowe były bardzo zacięte. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą wykraczającą znacznie poza program nauczania. Musieli wykazać się szczegółową znajomością 13 gatunków pszczołowatych. Ponadto uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące obszarów chronionych, jakimi jest Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego i Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich.

Nasza szkolna drużyna zdobyła bardzo wysokie piąte miejsce  w XXIV Międzywojewódzkim Konkursie Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej pt. „Pracowite Pszczołowate”. Uczniowie otrzymali dyplomy oraz  nagrody rzeczowe i książkowe. Również szkoła otrzymała od Organizatora nagrodę, jaką jest  domek  lęgowy  dla dzikich zapylaczy, który ustawimy  w naszym  przyszkolnym ogrodzie. Nagrody dla uczestników konkursu zostały ufundowane przez  Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Foto Galeria pod adresem - Zdjęcia