CMI plakatA3 1

Uczniowie klasy 4 i 5 biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Grantowym, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie.
Centrum Mistrzostwa Informatycznego www.cmi.edu.pl jest organizatorem projektu.
Pod przewodnictwem nauczyciela informatyki pana Pawła Włodarskiego nasi uczniowie robią zadania z programowania, poznawania algorytmów.

Foto Galeria pod adresem - Zdjęcia