moralność pani dulskiej

 
Serdecznie dziękujemy Panie Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej za możliwość uczestnictwa w akcji "Narodowe Czytanie" oraz piękną książkę pani G. Zapolskiej "Moralność Pani Dulskiej".