dyplomszkolapamieta  

Serdecznie dziękujemy Panu Ministrowi Edukacji i Nauki za dyplom dla naszej placówki i możliwość udziału w akcji "Szkoła Pamięta"