Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jawtach Wielkich informuje, że

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021 r.

 

o godz. 8:30

  • Przedszkolaki 3 – 6 latki w budynku przedszkola (z dzieckiem może przyjść jeden rodzic/opiekun prawny), (proszę wchodzić bramką przy stołówce szkolnej)
  • Uczniowie klas I – VIII spotkanie z wychowawcami w klasach. Każdy wychowawca, czekać będzie na uczniów na boisku szkolnym (z uczniem klas I – III może przyjść 1 rodzic/opiekun prawny)

W związku z trwającym zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19:

  • przybyłe dzieci / uczniowie / rodzice / pracownicy szkoły muszą być zdrowi, bez widocznych oznak choroby (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu);
  • tam, gdzie to tylko możliwe proszę zachować dystans społeczny;
  • wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły / oddziału przedszkolnego zobowiązane są do dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa;

 

 

Autobus szkolny 1 września 2021r.:

Wądoły 8:00

Bałoszyce 8:05

Żakowice 8:15

Wiśniówek 8:17

Kurs powrotny ok. 10:20                                                                              

 

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI  -  1 września 2021r.                                 

oddział przedszkolny – zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego                 

klasa I – zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego                                          

klasa III i IV – godzina 13:00                                                                    

klasa V i VI – godzina 14:00                                                                       

klasa VII i VIII – godzina 15:00                                                    

                                                                                                                                                     Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                                    Monika Stopkowska