Aktualizacja procedur bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Jawtach Wielkich w związku z ustanowieniem w powiecie iławskim strefy czerwonej(od 12.10.2020)

 

  • Zaleca się zakrywanie ust i nosa na korytarzach, w toaletach oraz na boisku szkolnym.
  • Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz - w tym rodziców uczniów.
  • Podstawową formą kontaktu pomiędzy rodzicami i pracownikami szkoły pozostają: telefon, dziennik Librus, poczta elektroniczna lub inne komunikatory uzgodnione w wychowawcami.
  • W sytuacji konieczności bezpośredniego kontaktu rodzice zobowiązani są do wcześniejszego umówienia się na spotkanie, które odbędzie się we wskazanym pomieszczeniu.

 

W razie wdrożenia nowych wytycznych procedury zostaną odpowiednio zmodyfikowane.