Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jawtach Wielkich wraz z nauczycielami zachęca do lektury:

 

Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów – poradnik MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczenstwo-fizyczne-i-cyfrowe-uczniow--poradnik-men

 

Przyjemnej lektury :)