Przyroda kl.IVUczniowie klasy czwartej realizowali w tym roku szkolnym projekt edukacyjny pt. „Przyroda jest ciekawa” Poznawali wybrane zagadnienia z przyrodnicze, które miały zaciekawić i zachęcić do dalszego jej poznawania.

Foto Galeria pod adresem - Zdjęcia